img

PORADY

O FUNDACJI

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia jak również podejmowanie działań i przedsięwzięć związanych z profilaktyką nowotworową. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin ;

 • Prowadzenie projektów naukowych o charakterze podstawowym w dziedzinie biotechnologii, biologii molekularnej, genetyki, bioinformatyki. • Prowadzenie projektów naukowych o charakterze aplikacyjnym w dziedzinie biotechnologii, biologii molekularnej, genetyki, bioinformatyki.

 • Prowadzenie działalności diagnostycznej w dziedzinie profilaktyki nowotworowej, wykrywaniu nowotworów oraz opracowywaniu schematów leczenia.

 • Finansowanie projektów naukowych z dziedziny medycyny personalnej, farmakogenetyki, biologii molekularnej, genetyki, bioinformatyki.

 • Prowadzenie szkoleń/kursów z zakresu biologii molekularnej, genetyki, bioinformatyki, farmakogenetyki, medycyny personalnej.

 • Popularyzacja zagadnień genetyki, bioinformatyki, farmakogenetyki, medycyny personalnej poprzez prowadzenie wydawnictw w tym wydawnictw w mediach elektronicznych

 • Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą nowotworową, w tym wyjazdów integracyjnych oraz rehabilitacyjnych;

 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin;

 • Organizowanie grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin;

 •  Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobą nowotworową pozostających bez pracy;

 • Angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;

 •  Wspieranie i organizowanie wolontariatu.

Dane kontaktowe

Fundacja

„Zanim będzie za późno”

Adres do korespondencji:

54-029 Wrocław

ul. Chęcińska 10

Telefon kontaktowy:         605 447169

adres e-mail:   fundacja.zbzp@onet.pl

ZanimBedzieZaPozno_logo_ok